ราคาเครื่องดื่ม Soft Drink
 

200 บาท/โต๊

1. น้ำ EST ขนาด 1.5 ลิตร 2 ขวด
2. น้ำดื่มขวดใสขนาด 1.5 ลิตร 2 ขวด        
3. น้ำแข็งยูนิคคำนวณตามจำนวนโต๊ะ
4. พนักงานบริการน้ำ-น้ำแข็ง

 
 

300 บาท/โต๊ะ

1. น้ำ EST ขนาด 1.5 ลิตร 3 ขวด
2. น้ำดื่มขวดใสขนาด 1.5 ลิตร 3 ขวด     
3. น้ำแข็งยูนิคคำนวณตามจำนวนโต๊ะ
4. พนักงานบริการน้ำ-น้ำแข็ง

 

350 บาท/โต๊ะ

1. น้ำ EST ขนาด 1.5 ลิตร 3 ขวด
2. น้ำดื่มขวดใสขนาด 1.5 ลิตร 3 ขวด  
3. โซดาสิงห์ 4 ขวด   
4. น้ำแข็งยูินิค ตลอดงาน
5. พนักงานบริการน้ำ-น้ำแข็ง

 
*** หมายเหตุ      
ตลอดงานในที่นี้คือประมาณ 3 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 paiboontohjeen.com

118 ซ. 12/14 ม.2 ถ.รังสิต - ปทุม 12 ม.รัตน์โกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 086-386-6959,089-880-9504