ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในวันงานนั้นคงไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะทุกฝ่าย

      ก็อยากให้งานที่ออกมานั้นสมบูรณ์แบบและเกิดความประทับใจมากที่สุด มีข้อบกพร่องน้อย

      ที่สุดเพื่อความไม่ประมาทจึงขอสรุปสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดงานโต๊ะจีน

      ดังต่อไปนี้

 
1. เวลาเริ่มงาน

               การจัดโต๊ะจีนนั้นอันดับแรกต้องเคลียร์สถานที่เพื่อเริ่มจัดโต๊ะ  ซึ่งต้องใช้เวลา

       ในการเตรียมงานเริ่มตั้งแต่ตั้งโต๊ะ คลุมผ้าปูโต๊ะ 2 ชั้น จัดเก้าอี้คลุมผ้าเก้าอี้ จัดวาง

       ช้อน ถ้วย แก้วน้ำ กระดาษทิชชู ลงน้ำจิ้ม กว่าจะครบแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาพอ

       สมควร แต่ทางเราจะเตรียมงานรียบร้อยทันตามเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกัน

       ถ้าทางเจ้าภาพต้องการเร่งเวลาให้เร็วขึ้นต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  เพราะถ้า

       บอกกะทันหันทางเราอาจจะเตรียมงานให้ไม่ทันและงานก็จะออกมาแบบรีบๆ

       ซึ่งไม่เป็นที่พอใจ กับทั้ง 2 ฝ่าย

   
2. บริเวณตั้งครัว

              สถานที่ตั้งครัวก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน   หากสถานที่มีข้อจำกัดก็จะทำงาน

        ลำบากและอาจส่งผลถึงอาหารที่จะเสริฟบนโต๊ะด้วย เช่น อาหารช้า หรืออาหาร

       ไม่ร้อนเป็นต้น ดังนั้นสถานที่ตั้งครัวที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้

  - พื้นที่ในการทำงาน ควรมีมากพอที่จะตั้งเตานึ่ง  ทอด ต้ม  ขึ้นอยู่กับจำนวนโต๊ะ

  - น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมอาหาร เพราะต้องใช้ในการล้างผัก ล้างภาชนะ

    ฯลฯ ดังนั้นสถานที่ตั้งครัวควรมีก๊อกน้ำพร้อมสายยางอยู่ใกล้ๆ

  - แสงสว่าง ถ้าเป็นงานที่จัดกลางคืน เจ้าภาพควรเตรียมไฟส่องสว่างให้กับบริเวณที่

     ทำการตั้งครัวด้วยครับ

  - เต๊นท์ สำหรับงานที่จัดกลางแจ้ง  ควรจะเตรียมเต๊นท์ให้เราด้วยครับ แต่ถ้ามี่ที่ร่มๆให้

     ก็ไม่ต้องครับ จะได้ประหยัดค่าเต๊นท์

  - ปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานที่ทำครัวควรมีทางให้รถเข้าถึงได้ และที่ตั้งครัวไม่ควรอยู่ห่าง

     จากบริเวณจัดโต๊ะจีนมากเกินไป เพราะจะทำให้อาหารเสิร์ฟถึงโต๊ะช้า ส่งผลให้อาหาร

     ไม่ร้อนได้

   
3. น้ำแข็งไม่พอ

                บางงานสั่งน้ำแข็งมาน้อยเกินไป เสิร์ฟไปได้กลางงานน้ำแข็งก็หมด

     ต้องวิ่งหาซื้อกระทันหัน งานก็สะดุด แขกก็จะเสียความรู้สึก โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น

     ฤดูร้อนการคำนวณปริมาณน้ำแข็งจะตกอยู่ที่ คนละ 1 กิโลกรัม เช่น ถ้าเชิญแขก

     500 คน ก็ควรสั่งน้ำแข็งประมาณ 500 กิโลกรัม รับรองงานของท่านจะหมดห่วงเรื่อง

     น้ำแข็งไปเลยครับ (เหลือดีกว่าขาดครับ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 paiboontohjeen.com

118 ซ.12/14 ม.2 ถ.รังสิต - ปทุม 12 ม.รัตน์โกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 086-386-6959,089-880-9504