โต๊ะจีนแบบ ธรรมดา

โต๊ะจีนแบบ มีผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่มเงิน 100 บาท / โต๊ะ

โต๊ะจีนแบบ มีผ้าคลุมเก้าอี้+โบว์สีทอง เพื่มเงิน 150 บาท / โต๊ะ

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 paiboontohjeen.com

118 ซ.12/14 ม.2 ถ.รังสิต - ปทุม 12 ม.รัตน์โกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 086-386-6959,089-880-9504