ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ ไพบูลย์ โต๊ะจีน มาตลอดอย่างยาวนาน

ทั้งบริษัทชั้นนำต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย โรงเรียน

โรงพยาบาล โรงงานชั้นนำ และลูกบ้านจากโครงการต่างๆกว่า 500 โครงการ

 
 

จัดโต๊ะจีนงานเลี้ยงอำลาที่ ม.ปทุมธานี

 

จัดโต๊ะจีนงานแต่งงานที่ เทคนิคดอนเมือง

 
 

จัดโต๊ะจีนงานบวชที่ วัดเสมียนนารี

 

จัดโต๊ะจีนเปิดโรงงาน คุณเก๋ ขนมหวาน

 
  บริษัทชั้นนำ ที่เคยใช้บริการ ไพบูลย์ โต๊ะจีน
 
  หน่วยงานราชการ ที่เคยใช้บริการ ไพบูลย์ โต๊ะจีน
 
  รัฐวิสาหกิจ และ โรงพยาบาล  ที่เคยใช้บริการ ไพบูลย์ โต๊ะจีน
 
  มหาวิทยาลัย ที่เคยใช้บริการ ไพบูลย์ โต๊ะจีน
 
  โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมต่าง ๆ ที่เคยใช้บริการ ไพบูลย์ โต๊ะจีน
 

<<< Back

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 paiboontohjeen.com

118 ซ.12/14 ม.2 ถ.รังสิต - ปทุม 12 ม.รัตน์โกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 086-386-6959,089-880-9504